Make your own free website on Tripod.com

 

ผอบขวัญเรือน


วัสดุอุปกรณ์

1. มีดแกะสลัก 1 เล่ม
2. มีดบาง 1 เล่ม
3. ชมพู่ม่าเหมี่ยว 4 ผล
4. ใบชมพู่
5. ภาชนะตามต้องการ


วิธีทำ

เลือกชมพู่ม่าเหมี่ยวแดงก่ำ ผิวตึงสดจะได้หวาน ล้างน้ำให้สะอาด

วิธีแกะสลักผอบ


1. แบ่งชมพู่ออกเป็น 3 ส่วน กรีดหยัก 5-6 รอบ สำหรับส่วนที่จะทำฝาออก 1 ส่วน แกะสลักลายตามรอยหยัก

2. ส่วนที่จะทำตัวผอบคว้านเม็ดออกให้หมด ชมพู่ม่าเหมี่ยวคว้านเม็ดออกยากเพราะแข็ง ให้ตัดออกทีละชิ้นจนหมด แกะสลักลายรักแร่หรือจะทำคิ้วโดยรอบปากผอบก็ได้
เมื่อแกะสลักเสร็จแต่ละอย่างนำไปล้างน้ำเย็นจัดคลุมผ้าขาวบางไว้


วิธีแกะสลักดอกรักเร่


1. ตัดส่วนทางขั้วผล และปลายผลออก ขนาดเท่ากับดอกรักเร่ (จะได้ 2 ดอก)

2. แกะสลักเกสรกลางดอก

3. แกะสลักกลีบดอก 3-4 ชั้น
-ส่วนที่เหลือจากแกะสลักดอกรักเร่นำมาแบ่งคว้านเม็ดออก แกะสลักเป็นใบ
-ในที่นี้ใช้ชมพู่ 4 ผล แกะสลักผอบ 2 ผล แกะสลักดอก 1 ผล แกะสลักใบ 1 ผล
-เมื่อแกะสลักครบจำนวนตามต้องการแล้ว นำผอบไปบรรจุพริกกับเกลือ แล้วจัดวางเรียงลงในภาชนะที่รองด้วยใบชมพู่จักตกแต่งผอบ ดอกใบเรียงให้สวยงามตามชอบ

เทคนิคการประกอบรักษา


1. ห้ามนำชมพู่ไปแช่น้ำเพราะจะทำให้อิ่มน้ำทำให้รับประทานไม่อร่อย

2. ชมพู่มักจะดำ ให้ใช้น้ำมะนาวผสมน้ำเย็นจัดล้าง

3. เวลาแกะสลักควรวางมีดทีเดียวจะทำให้ชมพู่ไม่ช้ำ

4. ควรเลือกชมพู่ที่สดจริงๆ ถ้าใช้ชมพู่ค้างคืน ผิวจะย่น แกะสลักผิวจะลอกไม่สวย

5. เก็บไว้นาน โดยชุบน้ำเชื่อเจือจางส่กล่องใส่ตู้เย็น


HOME