Make your own free website on Tripod.com

เม็ดขนุนเผือก

เครื่องปรุง
1. เผือกนึ่งสุกบด 1 ถ้วยตวง
2. หัวกะทิ 1/2ถ้วยตวง
3. น้ำตาลทราย ส่วนที่ 1 ให้ 1/2ถ้วยตวง
4. ไข่แดงไข่ไก่ 4 ฟอง
5. น้ำตาลทราย ส่วนที่ 2 ใช้ 1 ถ้วยตวง
6. น้ำดอกมะลิ ส่วนที่ 1 ใช้ 3/4ถ้วยตวง
7. น้ำตาลทราย ส่วนที่ 3 ใช้ 2 1/2ถ้วยตวง
8. น้ำดอกมะลิ ส่วนที่ 2 ใช้ 2 ถ้วยตวง
9. ภาชนะโถบรรจุ

วิธีทำ
1. นำเผือกผสมกะทิ น้ำตาล 1/2ถ้วย ใส่กระทะกวนให้เหนียว จนปั้นได้
2. ปั้นเผือกกวนเป็นรูปยาวรี ขนาดปลายนิ้วจนหมดถ้วย
3. ต่อยไข่แยกใช้แต่ไข่แดง นำมารีดกับผ้าขาวบางพักไว้
4. เคี่ยวน้ำตาล 1 ถ้วย กับน้ำดอกมะลิ พอละลายยกลง กรองด้วยผ้าขาวบาง เก็บไว้ทำน้ำลอยเม็ดขนุน (น้ำเชื่อมใส)
5. เคี่ยวน้ำตาล น้ำดอกมะลิจนเข้มข้น สำหรับเป็นน้ำชุบเข้มข้น (ตั้งไฟไว้)
6. ชุบเม็ดขนุนที่ปั้นไว้ใสไข่แดงแล้วชุบในกระทะน้ำเชื่อมเข้มข้น (ที่ตั้งบนไฟ) พอไข่สุกตักแต่ละเม็ดลงลอยในน้ำเชื่อมใส ทำเช่นนี้จนหมด เวลาจะเสิร์ฟบรรจุใส่โถ

ข้อเสนอแนะ
1. เม็ดขนุนจะอร่อยก็ควรกวนให้ได้ที่และมันกะทิ ปั้นง่าย เก็บได้นาน
2. ชุบไข่ไก่ทำให้เนื้อเนียนและไม่คาว

โถแก้วโกเมน

วัสดุอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก 1 เล่ม
2. มีดบาง 1 เล่ม
3. บีทรูท 1 หัว

วิธีทำ
1. เลือกบีทรูทสด หัวโตกลม ปอกเปลือกล้างน้ำ
2. จากขั้วบีทรูทแกะสลักขั้วดอก
3. แกะสลักกลีบดอก 5 กลีบ ให้คล้องกัน เฉพาะชั้นที่ 1
4. ชั้นที่ 2 แกะสลักกลีบดอก สับหว่างกับชั้นที่ 1
5. ชั้นที่ 3 เกลาให้งุ้มเข้า แกะสลักกลีบดอกชั้นที่ 3 โดยไม่คำนึงสับหว่าง
6. จากนั้นเกลาเป็นรูปกลม ตัดส่วนบนออกเล็กน้อย แล้วคว้านให้เป็นกระเปาะด้านในสำหรับบรรจุอาหาร
7. จากรูปกลม แบ่งส่วนออกเป็น 10 ส่วน แกะสลักใบรอบรูปกลม ปาดแซะใบให้ลอยเด่นจากรูปกลม
8. เกลาแต่งรูปกลม หยักริมด้านบน
9. เมื่อเสร็จล้างน้ำเย็นจัด ห่อหุ้มผ้าขาวบางไว้ เวลาจะใช้จึงนำมาล้างน้ำให้สดอีกครั้ง

เทคนิคการประกอบรักษา
1. บีทรูทเลือกหัวโตสีสด จะแกะสลักได้ทรงตามต้องการ
2. จุดอ่อนคือ สีตก และถ้าแห้งจะดำ ล้างด้วยน้ำเย็นผสมเกลือเจือจางจะช่วยสีตก ถ้าดำแห้งฉีดน้ำเย็นจะช่วยได้HOME