Make your own free website on Tripod.com

 

หาบเม้ยเจิง


วัสดุอุปกรณ์

1. มีแกะสลัก 1 เล่ม
2. มีดบาง 1 เล่ม
3. มะละกอลูกเล็กขนาดเท่ากัน 2 ลูก มะละกอห่ามลูกยาว 1 ลูก
4. กิ่งหนุมานประสานกาย
5. มาลัยเล็กๆ 2 พวง


วิธีทำ

เลือกมะละกอลูกเล็กทำสาแหรก 2 ลูก


1. ปอกมะละกอให้หมดเปลือก

2. แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนขั้วลูกทำฐานสาแหรก

3. กรีดเป็นเส้นคู่ 8 เส้น เพื่อทำสายโดยใช้ปลายลูกมะละกอ

4. ปาดคว้านให้เป็นสาย 4 เส้น แล้วจึงปาดคว้านเม็ดออก เกลาให้เรียบ

5. แกะสลักจากทางขั้วลูกมะละกอคือส่วนที่ทำฐาน แกะสลักเป็นลายกลีบบัวสับหว่างกันจนถึงขอบสาแหรก

6. สายสาแหรกแกะสลักเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่าลายคดกริชขวาง ส่วนยอดบนแกะสลักเป็นบัวตูม สับหว่างกับบัวบาน

7. ทำเช่นนี้ทั้ง 2 อัน เมื่อเสร็จล้างน้ำเย็นจัด

8. เกลามะละกอตามยาว 5-6 นิ้ว ทำไม้คาน เสร็จแล้วนำไปแช่น้ำเย็นจัดให้แข็ง


แกะสลักดอกไม้ใส่หาบ

- แกะสลักดอกกุหลาบหนู ดอกบัวผัน ดอกเดือนฉาย ดอกรักเร่ ดอกเล็กปักเสียบด้วยก้านหนุมานประสานกาย

- เวลาจัด ใช้ไม้คานสอดใส่สาแหรกแล้วยึดให้ติดต่อกัน ห้อยพวงมาลัยทั้ง 2 ข้าง


เทคนิคการประกอบรักษา


1. เลือกมะละกอให้ได้รูปทรงเหมาะที่จะทำหาบ ปอกเปลือกออกให้หมดจะช่วยไม่ให้ดำ

2. ตัวสาแหรก แกะสลักลายกลีบบัวแต่ละชิ้นให้กลีบบัวเผยอปลายกลีบจะได้สวย

3. นำไปจัดตกแต่งหรือจะใช้สำหรับเป็นภาชนะบรรจุอาหารคาวหวานก็ได้


HOME